CHƯNG CẦU DÂN Ý THÁNG 10

CHƯNG CẦU DÂN Ý THÁNG 10

Là một Topic hàng tháng nhằm mục đích thu hồi những ý kiến, phản hồi của chính người chơi để từ đó có thể thay đổi, thêm mới những tính năng, lối chơi,... sao cho phù hợp và hấp dẫn nhất với Gamer

Game