CHI TIẾT VẬT PHẨM CHUỖI SỰ KIỆN SOHAGAME DAY

CHI TIẾT VẬT PHẨM CHUỖI SỰ KIỆN SOHAGAME DAY - 1

CHI TIẾT VẬT PHẨM SỰ KIỆN SOHAGAME DAY

1. Sự kiện Tích Nạp:

Máy chủ áp dụng:  S1-S199

250KNB: Thuốc Thể Lực I*1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Tam Quốc Lệnh *1
500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *10 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Rương Nâng Thái Trang *2
1000KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Kết Tinh Ngự Hồn *20 + Rương Nâng Thái Trang *3
2500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Rương Ngự Hồn N.Nhiên *5 + Rương Chọn Pet SS *1 + Rương Nâng Thái Trang *5
5000KNB: Mảnh Hân Hân *150 + Rương Thái Mệnh-Cao *1 + Tam Quốc Lệnh *10  + Danh Tướng Truyện *3
11000KNB: Chu Thái *1 + Xích Diệm Đao *1 + Đá Hồn *200 + Tam Quốc Lệnh *10
25500KNB: Mảnh Chu Thái *100 + Xích Diệm Đao *1 + Đan Luyện *500 + Tam Quốc Lệnh *10
50000KNB: Mảnh Chu Thái *100 + Xích Diệm Đao *2 + Ngọc Công Lv7 *2 + Ngọc HP Lv7*2
-----------------------------


Máy chủ áp dụng: S200
250KNB: Thuốc Thể Lực I*1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Tam Quốc Lệnh *1
500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *10 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Rương Nâng Thái Trang *2
1000KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Kết Tinh Ngự Hồn *20 + Rương Nâng Thái Trang *3
2500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Rương Ngự Hồn N.Nhiên *5 + Rương Chọn Pet SS *1 + Rương Nâng Thái Trang *5
5000KNB: Mảnh Hân Hân *150 + Rương Thái Mệnh-Cao *1 + Tam Quốc Lệnh *10  + Danh Tướng Truyện *3
11000KNB: Bàng Thống *1 + Phụng Lạc Trượng *1 + Đá Hồn *200 + Tam Quốc Lệnh *10
25500KNB: Mảnh Bàng Thống *100 + Phụng Lạc Trượng *1 + Đan Luyện *500 + Tam Quốc Lệnh *10
50000KNB: Mảnh Bàng Thống *100 + Phụng Lạc Trượng *2 + Ngọc Công Lv7 *2 + Ngọc HP Lv7*2
-----------------------------


Máy chủ áp dụng: S201
250KNB: Thuốc Thể Lực I*1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Tam Quốc Lệnh *1
500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *10 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Rương Nâng Thái Trang *2
1000KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Kết Tinh Ngự Hồn *20 + Rương Nâng Thái Trang *3
2500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Rương Ngự Hồn N.Nhiên *5 + Rương Chọn Pet SS *1 + Rương Nâng Thái Trang *5
5000KNB: Mảnh Hân Hân *150 + Rương Thái Mệnh-Cao *1 + Tam Quốc Lệnh *10  + Danh Tướng Truyện *3
11000KNB: Mã Vân Lộc *1 + Bích Huyết Đao *1 + Đá Hồn *200 + Tam Quốc Lệnh *10
25500KNB: Mảnh Mã Vân Lộc  *100 + Bích Huyết Đao  *1 + Đan Luyện *500 + Tam Quốc Lệnh *10
50000KNB: Mảnh Mã Vân Lộc  *100 + Bích Huyết Đao  *2 + Ngọc Công Lv7 *2 + Ngọc HP Lv7*2
-----------------------------


Máy chủ áp dụng: S202
250KNB: Thuốc Thể Lực I*1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Tam Quốc Lệnh *1
500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *10 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Danh Tướng Truyện *1 + Rương Nâng Thái Trang *2
1000KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Lệnh Chiêu T.Anh *5 + Kết Tinh Ngự Hồn *20 + Rương Nâng Thái Trang *3
2500KNB: Mảnh Vạn Năng-Đỏ *20 + Rương Ngự Hồn N.Nhiên *5 + Rương Chọn Pet SS *1 + Rương Nâng Thái Trang *5
5000KNB: Mảnh Hân Hân *150 + Rương Thái Mệnh-Cao *1 + Tam Quốc Lệnh *10  + Danh Tướng Truyện *3
11000KNB: Lữ Linh Khởi *1 + Bá Vương Ngân Kích *1 + Đá Hồn *200 + Tam Quốc Lệnh *10
25500KNB: Mảnh Lữ Linh Khởi  *100 + Bá Vương Ngân Kích *1 + Đan Luyện *500 + Tam Quốc Lệnh *10
50000KNB: Mảnh Lữ Linh Khởi  *100 + Bá Vương Ngân Kích *2 + Ngọc Công Lv7 *2 + Ngọc HP Lv7*2
-----------------------------


2. Nạp Mốc

100KNB: KNB *500 + Tam Quốc Lệnh *1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *10 + Thuốc Exp-Cao *20
250KNB: KNB *500 + Danh Tướng Truyện *1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *10 + Thẻ May Mắn *1
500KNB: KNB *500 + Rương Ngọc Lv5*5 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *10 + Thẻ May Mắn *2
1000KNB: KNB *1000 + Rương Ngọc Lv5*5  + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *15 + Thẻ May Mắn *4
2500KNB: KNB *2500 + Rương Ngọc Lv5*5  + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *15 + Thẻ May Mắn *10
5000KNB: KNB *5000 + Tam Quốc Lệnh *10 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *20 + Rương Chọn T.Bị Đỏ *1
10000KNB: KNB *10000 + Mảnh Vạn Năng-Đỏ *50 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *20 + Rương Chọn T.Bị Chân *1
25000KNB: KNB *25000 + Rương Thái Mệnh-Cao *1 + Đá Luyện Thần Binh-Siêu *20 + Rương Chọn T.Bị Hỗn Độn *1

 

 

========================

Tam Quốc Tốc Chiến - Đánh Nhanh Thắng Nhanh - Nhà Còn Bao Việc
Landing: 
https://tamquoctocchien.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tamquoctocchien
Fanpage:  https://www.facebook.com/tamquoctocchien/

Tải Game: https://tamquoctocchien.vn/download

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 hoặc hotro.sohagame.vn

Tags: SohaCare , nạp thẻ tốc chiến , Sohacoin , nạp thẻ , game mobi tam quốc tốc chiến 3D , game mobi tam quốc tốc chiến , game mobile tam quốc tốc chiến android , game mobile tam quốc tốc chiến ios , game mobile tam quốc tốc chiến , tam quốc tốc chiến 3d giftcode , tam quốc tốc chiến giftcode , nhận code tam quốc tốc chiến , nạp thẻ tam quốc tốc chiến , nạp card tam quốc tốc chiến , giftcode tam quốc tốc chiến , game thẻ bài chiến thuật mobile , game thẻ bài chiến thuật android , game thẻ bài cho ios , game thẻ bài nhật bản , game thẻ bài cho android , game thẻ bài trên android , game thẻ bài hay android , top game thẻ bài android , game thẻ bài 7 viên ngọc rồng , tải game thẻ bài ma thuật , game thẻ bài việt hóa , game thẻ bài online , game thẻ bài mới nhất , tam quốc hot 2020 , game thẻ bài hay trên ios , game thẻ bài hay cho ios , game thẻ bài hay cho android , game thẻ bài android , game thẻ bài ma thuật , game thẻ bài tiếng việt , game thẻ bài pc , download tam quốc tốc chiến 3D apk , download tam quốc tốc chiến 3D , download tam quốc tốc chiến android , download tam quốc tốc chiến ios , download tam quốc tốc chiến , tải tam quốc tốc chiến android , tải tam quốc tốc chiến ios , tải tam quốc tốc chiến , tải game tam quốc tốc chiến apk , tải game tam quốc tốc chiến 3D adroid , tốc chiến , liên minh , tải game tam quốc tốc chiến 3D ios , tải game tam quốc tốc chiến 3D mobile , tải game tam quốc tốc chiến 3D mobi , tải game tam quốc tốc chiến 3D , tải game mobile tam quốc tốc chiến , tải game tam quốc tốc chiến pc , tải game tam quốc tốc chiến android , tải game tam quốc tốc chiến ios , tải game tam quốc tốc chiến mobile , tải game tam quốc tốc chiến , tam quốc tốc chiến 3D hỗ trợ , tam quốc tốc chiến hỗ trợ , tam quốc tốc chiến hướng dẫn , tam quốc tốc chiến apk , tam quốc tốc chiến tin tức , tam quốc tốc chiến pc , tam quốc tốc chiến android , tam quốc tốc chiến ios , tam quốc tốc chiến download , tam quốc tốc chiến mobile , tam quốc tốc chiến 3d , tam quốc tốc chiến
Game